Naša njiva

Plodna vojvođanska ravnica rasadnik je osnovnih sirovina za dobijanje naše sopstvene stočne hrane.

Ono što nas izdvaja od ostalih mesnih industrija jeste proces proizvodnje koji od početka do kraja ostaje unutar naših okvira. Osnovu dobrog proizvoda čini njegovo poreklo, a kako bismo dobili  kvalitetne i proverene sirovine za ishranu stoke posvećeni smo obrađivanju više od 4.500 ha plodne vojvođanske zemlje.

Na našim poljima uzgajaju se kulture koje služe kao baza za stočnu hranu: pšenica, kukuruz, ječam, soja i šećerna repa.

Proces obrađivanja zemlje držimo u predviđenim rokovima zahvaljujući najsavremenijoj poljoprivrednoj mehanizaciji poput  ,,John Deer’’ i ,,Class’’ traktora, modernizovanih priključnih mašina i ostale opreme.

U našem lancu proizvodnje, poljoprivreda predstavlja važnu kariku. Zato se konstantno trudimo da svaki uzoran hektar, svaki obrađen plod, svaka dobijena sirovina bude najboljeg kvaliteta i u skladu sa aktuelnim svetskim standardima.