Naš silos

Ubrani plodovi sa naših njiva odlaze u silose u kojima se sirovine čuvaju i osigurava njihov dalji put.

Sa naše njive ubrani plodovi odlaze u silose koji čuvaju kvalitet sirovine i osiguravaju njen dalji put.  S ciljem da budemo sigurni u kvalitet sirovina koje prerađujemo izgradili smo silose ,,PC Žitar’’ na koje stavljamo poseban akcenat u proizvodnji.

Kapacitet našeg Žitara iznosi 50.000 tona, a sastoji se od 36 ćelija kapaciteta 1.000 tona i 20 međućelija kapaciteta 700 tona. U sastavu silosa nalaze se i dve sušare na gas kapaciteta 30 t/ha.

Imajući u vidu da silos treba da prestavlja kolevku ubranih plodova i sačuva ih za sledeću fazu životnog ciklusa industrije, uslovi skladištenja se redovno kontrolišu i prilagođavaju specifičnim zahtevima proizvoda, a u skladu su sa propisanim standardima.