Fabrika stočne hrane

Značajan partner našeg zatvorenog kruga proizvodnje.

Pravilan odgoj stoke zahteva visokokvalitetnu prehranu bogatu vitaminima i nutritivno bogatim sastojcima. Zato, naši okviri poslovanja obuhvataju i poslovni centar čija je osnovna uloga proizvodnja stočne hrane.

Naša kompanija u okviru PC Proizvodnja stočne hrane kombinuje tradicionalne recepture i moderne tehnike kako bi se dobila kontrolisana stočna hrana čiji je krajnji cilj poboljšanje kvaliteta krajnjih proizvoda.

U prilog našoj želji za visokom produktivnošću ide činjenica da je proces dobijanja stočne hrane automatizovan toliko da se godišnje u ovom PC proizvede i do 50.000 tona hrane potrebne za ishranu stanovnika naših farmi.

U okviru ovog poslovnog centra nalazi se i silos kapaciteta 10.000 tona, sačinjen od 12 ćelija kapaciteta 500 tona i međućelija kapaciteta 700 tona.

Duga tradicija, stalno kontrolisanje sirovina i unapređivanje tehnologija čine da PC Proizvodnja stočne hrane bude značajan partner našeg zatvorenog kruga proizvodnje.