Naša farma

U okviru PC Stočarstvo posedujemo čak tri farme za uzgoj svinja...

Put od njive do trpeze je dug, a da bi krajnji proizvod bio proverenog kvaliteta potrebno je posvetiti pažnju svakom koraku u procesu. Jedan od važnijih je definitivno stočarska proizvodnja ,,PC Stočarstvo’’ koja obuhvata tri farme za uzgoj svinja - u Savinom Selu, Vrbasu i Bačkom Dobrom Polju.

Naše farme broje oko 66.000 svinja koje su pod redovnom kontrolom stručnih službi i kojima smo svakodnevno posvećeni kao i održavanju higijene, zdravstvenoj zaštiti, njihovom odgoju i ishrani.

Međutim, kao i svaki posao,  da bi bio uspešan potrebno je istraživati polja za dalji razvoj. Odgajivanje svinja i briga o farmi podrazumevaju stalna poboljšanja i unapređivanja kvaliteta zbog čega sprovodimo kontinuirana istraživanja u ovoj oblasti.