Politika kvaliteta i nagrade

Dosledni smo u nameri da ostanemo verni kvalitetu.

Politika kvaliteta

Dosledni smo u nameri da svaki naš proizvod s ponosom i zasluženo nosi pečat Carnex kvaliteta o čemu nesumnjivo svedoči i riznica priznanja sa našim imenom...

U želji da vam pružimo samo najbolje, strogo kontrolišemo celokupan proizvodni proces. Svaki detalj nam je važan i svi sastojci dostavljeni od dobavljača prolaze proveru naših stručnjaka.

Iskreno verujemo da je odgovorno ponašanje pravi put za uspešno poslovanje, jer naši ciljevi obuhvataju:

 • Održavanje bezbednosti na radu

 • Uvođenje svetskih standarda radi stalnog unapređenja proizvodnje

 • Doslednu primenu i poboljšanje menadžmenta zdravlja i bezbednosti

 • Ekonomično iskorišćavanje prirodnih resursa

 • Efikasnu komunikaciju i saradnju sa poslovnim partnerima

 • Osavremenjivanje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine

 • Ispunjavanje zakonske regulative iz oblasti ekologije i zaštite zdravlja

Prema zahtevima svetskih standarda za proizvodnju stočne hrane, uzgoj svinja, proizvodnju mesa i mesnih prerađevina, ispunjavamo sledeće standarde:

 

 

Standard ISO 9001:2008 pripada familiji standarda iz serije ISO 9000 i najčešće je primenjivani standard. Fokusira se na menadžment procesa i organizacije. Standard sadrži 250 zahteva koje organizacija treba da ispuni, a od toga 136 zahteva su naglašeni sa rečju “mora”.

Svi ovi indikatori svode se na ključne zahteve koje organizacija mora da ispuni:

 • da utvrdi potrebe i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana
 • da uspostavi politiku, ciljeve i radno okruženje potrebno da motiviše organizaciju da zadovolji potrebe i očekivanja korisnika
 • da utvrdi, uspostavi i upravlja sistemom međusobno povezanih procesa potrebnih da se sprovede politika i ostvare ciljevi


HACCP

HACCP sistem je naučni, racionalan i sitematičan pristup utvrđivanja, ocene i kontrole opasnosti tj. rizika u toku proizvodnje, prerade, obrade, pripreme i upotrebe hrane kako bi se obezbedilo da hrana bude zdravstveno bezbedna za konzumiranje.

Definisan u najkraćem, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sistem koji se može upotrebiti kao niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač konzumira namirnicu u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.

GOST – R

GOST – R standard je važeći sistem kvaliteta u Ruskoj federaciji i uslov je za izvoz i plasman na rusko tržište.

Standarde objavljuje Federalna agencija za tehničku regulativu i metrologiju (GOST R) u Moskvi. Radi nesmetanog plasmana prehrambenih proizvoda, voća i povrća na rusko tržište, pored sertifikata GOST – R, izdaje se i set pratećih uverenja o higijenskoj ispravnosti i bezbednosti proizvoda, što dodatno osigurava potpunu ispravnost i kvalitet namirnica namenjenih ovom tržištu.

GOST R je dodeljen proizvodima: jetrena pašteta, čajna pašteta, pašteta sa povrćem, pašteta sa šunkom i mesni narezak na period od godinu dana, a norme koje uređuju standarde kvaliteta, koji se odnose na higijensku ispravnost proizvoda, za iste proizvode, dodeljeni su na period od pet godina.

 

Halal standard podrazumeva dodatnu potvrdu kvaliteta Carnex proizvoda kojim su u prvoj fazi sertifikovana tri proizvoda: Goveđi gulaš, Suva goveđa pršuta i Suva goveđa pršuta sa lukom, a u planu je sertifikovanje i portfolia pilećeg, goveđeg i ribljeg programa. Ovaj sertifikat za kvalitet i bezbednost hrane Industrija mesa Carnex dobila je na osnovu niza sprovedenih i kontrolisanih postupaka u procesu proizvodnje, a koji su odobreni od strane Agencije za sertifikaciju.

 

Nagrade

Prepoznat kvalitet proizvoda i modela poslovanja kompanije Carnex nagrađen je brojnim domaćim i međunarodnim priznanjima.

Usklađivanje proizvodnje sa najvišim svetskim standardima u prehrambrenoj industriji i doprinos očuvanju životne sredine, prepoznat je i nagrađivan od strane okruženja u kom poslujemo i šire zajednice kojoj pripadamo.

Nagrade i priznanja naše kompanije:

 • Nagradu Superbrands u kategoriji hrana u izboru SUPERBRANDS SRBIJE – 2013. godine

 • Nagrada za jetrenu paštetu u akciji “Najbolje iz Srbije” – 2012. godine

 • Carnex - apsolutni šampion kvaliteta Novosadskog sajma – 2012. godine

 • Nagrada za najbolji korporativni brend svakodnevne potrošnje u sektoru hrane u akciji „Najbolje iz Srbije" – 2012. godine

 • Povelja za doprinos razvoju poljoprivrede u Srbiji – 2011. godine

 • Zlatna medalja 2010. godine - Pikant pašteta

 • Zlatna medalja 2010. godine - Orijent pašteta

 • Zlatna medalja 2010. godine - Jetrena light pašteta

 • Šampionska plaketa za inovacije - 2010. godine

 • Priznanje za važan projekat rešavanja ekoloških problema 2010. godine

 • Priznanje za izuzetan doprinos razvoju privrede regiona - RPK 2010. godine

 • PKV, Nagrada za ostvarene značajne rezultate - 2010. godine

 • Najbolje iz Srbije 2010. godine 

 • Najbolje iz Srbije 2009. godine

 • Međunarodno priznanje za kvalitet ,,Zlatna zvezda’’

 • ,,Zlatni Merkur’’

 • ,,Biznis partner’’

 • ,,Zlatno sunce’’

 • ,,Šampion kvaliteta XX veka’’