Društvena odgovornost

Poslovanje naše kompanije osim što je uspešno i sa tradicijom, ogleda se i u odgovornom odnosu prema društvu i sredini u kojoj se naše poslovanje odvija. Trudimo se da kontinuirano brinemo za one kojima je pomoć potrebna, što podrazumeva i pojedince i institucije koji svojim zalaganjem i projektima doprinose poboljšanju kvaliteta života lokalne zajednice. Budući da se Carnex bavi proizvodnjom mesa i prerađevinama od mesa, naša kompanija svakog meseca donira više od dve tone hrane sigurnim kućama, prihvatilištima, domovima za decu sa smetnjama u razvoju, bolnicama, kao i mnogim drugim sličnim institucijama širom Srbije.

Osim učešča u humanitarnim akcijama nesebično smo opredeljeni i da pružimo pomoć različitim kulturnim, zdravstvenim, obrazovnim i sportskim organizacijama.

Naša korporativna odgovornost ogleda se i u odnosu kompanije prema svojim potrošačima, čemu se u Carnexu posvećuje zaista velika pažnja.

Kontrola u čitavom procesu proizvodnje, dugogodišnja briga o konzumentima i široj društvenoj zajednici, brojne donacije i učešća u različitim akcijama naš je način da vam kažemo hvala na ukazanom poverenju.