Još jedan ekološki korak koji sigurno menja budućnost

21. februar 2013.

Zaštita ekonomski značajnih biljaka od korova, bolesti, štetnih insekata i drugih štetnih organizama postiže se pravilnom upotrebom pesticida kako hemijskog, tako i biološkog porekla. Njihova široka primena u poljoprivredi za posledicu ima generisanje velike količine pesticidne ambalaže koja se većinom karakteriše kao opasan otpad.

Neadekvatno upravljanje ambalažnim otpadom koji u sebi često sadrži ostatke opasne materije može da ima negativne posledice na životnu sredinu zbog čega u cilju rešavanja ovog problema naglasak treba staviti na prevenciju.

U skladu sa politikom zaštite životne sredine kompanije Carnex sva ambalaža od sredstava za zaštitu bilja se nakon upotrebe sakuplja, razvrstava i privremeno skladišti do preuzimanja i reciklaže.

Ostvarivanjem uspešne saradnje sa proizvođačima i distributerima pesticida, kao i ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom kompanija Carnex je krajem 2012. i početkom 2013. godine reciklirala značajnu količinu pesticidne ambalaže na ekološki i ekonomski prihvatljiv način.

Još jedan ekološki korak koji sigurno menja budućnost.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…