Završena sanacija Bačkog Dobrog Polja

20. juli 2007.

U toku jula završeni su radovi na sanaciji zemljišta na bivšoj govedarkoj farmi u Bačkom Dobrom Polju. Vidno zadovoljna, Beata Fridrich, rukovodilac službe za zaštitu životne sredine, izjavljuje "Ovo je još jedan korak kojim je Carnex iskazao želju da se što hitnije reše svi ekoloških problemi i za lokalnu zajednicu omogući zdraviji život. U narednom periodu planiramo još aktivnosti u cilju zaštite životne sredine."


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…