Pomoću bakterija do prečišćene vode

26. septembar 2012.

Veliki broj supstanci, koje se smatraju zagađujućim, prirodni su sastojci vode, vazduha i zemlje, ali njihovo dodatno unošenje u životnu sredinu čini njihovo prisustvo štetnim.

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u IM Carnex samo je prvi korak da se spreči zagađivanje površinskih voda i dalja degradacija vodotoka.
Konstantan monitoring otpadnih voda kako praćenjem određenih parametara direktno on-line ili preko akreditovanih laboratorija obezbeđuje veoma veliki broj informacija od krucijalnog značaja i daje osnovu za efikasno upravljanje postrojenjem.
Kako rad linije vode, tako se i rad linije mulja na postrojenju u određenim fazama zasniva na biološkim procesima.
Vrste bakterija zadužene za prečišćavanje vode i stabilizaciju mulja zahtevaju konstantnu pažnju i negu s obzirom da je reč o izuzetno osetljivim biološkim organizmima.
Obezbeđivanjem dovoljne količine kiseonika, dovoljno organskih i nutrijentnih materija koje su sastojci otpadnih voda prehrambenih industrija bakterije žive, sintetišu nove ćelije i razmnožavaju se, a istovremeno prečišćavaju otpadnu vodu koja se kao takva može ispustiti u prirodni recipijent (slika prikazuje ispuštanje vode u sabirni bazen, koja je prečišćena u biološkim reaktorima i ima kvalitet za ispuštanje u vodotok).
Dvadesetčetvoročasovnim upravljanjem ovako kompleksnim sistemom za potpuno prečišćavanje otpadnih voda Carnex je preuzeo na sebe ogromnu odgovornost da obezbedi neprekidan, efikasan i kontrolisan tretman otpadnih voda i mulja.
Sve kompanije koje su se odlučile da idu putem unapređenja životne sredine mogu doći do cilja isključivo domaćinskim poslovanjem.

Preuzmite analizu vode sa PPOV u PDF formatu >>>

 


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…