Nakon otvaranja PPOV započete aktivnosti na uvođenju standarda ISO 14001:2004

11. juni 2012.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2004 je međunarodni standard koji zahteva od organizacije efektivno upravljanje uticajima na životnu sredinu.
Nakon puštanja u rad postrojenja za potpuni tretman otpadnih voda Industrije mesa i Pogona za preradu nusproizvoda od klanja životinja najviši menadžment kompanije Carnex doneo je odluku o uvođenju standarda ISO 14001:2004 i time još jednom dao primer dobrog domaćinskog poslovanja.

Prvi i najvažniji korak kom se pristupilo jeste definisanje Politike zaštite životne sredine, izrada Poslovnika o zaštiti životne sredine i identifikacija aspekata životne sredine radi uspostavljanja opštih i posebnih ciljeva njene zaštite.
Aktivnosti pri realizaciji programa, odgovornosti, rokovi, resursi za realizaciju ciljeva su definisani i dokumentovani u programima realizacije posebnih ciljeva.
Implementacija ovog značajnog ekološkog standarda predstavlja prvi i osnovni BAT standard (Best Available Techniques) koji je imperativ za ishodovanje ekološke IPPC dozvole (Integralno sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine) svakog preduzeća.

Nakon uspešnog uvođenja i sertifikovanja Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i HACCP standarda, kao i dugogodišnje uspešne saradnje poslovi na implementaciji standarda ISO 14001:2004 su povereni preduzeću za konsalting i menadžment ISO Sistem Plus iz Beograda.

Ovim ekološkim korakom kompanija Carnex ponovo dokazuje poslovanje koje je odgovorno i prema zaposlenima i njihovom okruženju i prema prirodi.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…