Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

31. maj 2015.

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri, viršle, gotova jela  su samo neki od  proizvoda Kompanije Carnex koji se mogu naći na policama marketa širom Srbije i čija ambalaža završava u reciklažnim centrima.

Kompanija Carnex je u obavezi da proizvode koje plasira na tržište Republike Srbije u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj ambalaži  reciklira iz godine u godinu u sve većoj količini i time ispunjava nacionalni cilj upravljanja ambalažnim otpadom.

Nacionalni cilj propisan za 2014. godinu iznosio je 30% za ponovno iskorišćenje, odnosno 25% za reciklažu ambalažnog otpada od ukupne količine plasirane ambalaže na tržište R. Srbije. Recikliranjem ambalažnog otpada od sopstvenih proizvoda, kao što su papirna i kartonska ambalaža, ambalaža od plastike, ambalaža od metala Kompanija Carnex je doprinela smanjenju količine ambalažnog otpada koji se odlaže na deponije i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

Kupovinom Carnex-ovih proizvoda reciklirate i Vi i zajedno stvaramo čistije i zdravije okruženje. 


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…

Uspešno integrisana nadzorna provera sistema ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

U kompaniji Carnex doo u Vrbasu dana 25.04.2014. godine izvršena…