Uspešno integrisana nadzorna provera sistema ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

7. maj 2014.

U kompaniji Carnex doo u Vrbasu dana 25.04.2014. godine izvršena je uspešna integrisana nadzorna provera sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti zaposlenih (OHSAS) u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.

Sertifikaciona kuća SGS Beograd doo i SGS Switzerland SA International Certification Services, Ženeva, SAS akreditacija, sproveli su prvu integrisanu nadzornu proveru u kompaniji Carnex za aktivnosti kao što su proizvodnja stočne hrane, uzgoj svinja, proizvodnja mesa i proizvoda od mesa. Nakon godinu dana od sertifikacione provere stanje oba sistema je ocenjeno kao odlično. Kroz proces provere sistem menadžmenta je pokazao potpunu usaglašenost sa svim zahtevima oba proveravana standarda. Takođe, potvrđeno je da je kompanija Carnex efektivno implementirala planirani sistem menadžmenta i da je sistem menadžmenta sposoban za postizanje ciljeva proisteklih iz politike kvaliteta.

Naredna integrisana nadzorna provera se očekuje u aprilu 2015. godine. 


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…