Ispunjen nacionalni cilj upravljanja ambalažnim otpadom

29. april 2014.

Ambalaža širokog spektra naših proizvoda koji se mogu naći na policama marketa
širom Srbije završava u reciklažnim centrima.
 
Preduzeća koja posluju u sastavu MK Group i svoje proizvode plasiraju na tržište u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj ambalaži deo su sistema upravljanja ambalažnim otpadom i odgovorna su da iz godine u godinu ispunjavaju zakonom propisane nacionalne ciljeve upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.
 
Naša preduzeća su svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom prenela na ovlašćenog operatera koji je u naše ime i za nas ispunio postavljen nacionalni cilj reciklaže ambalaže od sopstvenih proizvoda.
 
Nacionalni cilj propisan za 2013. godinu je bio 23% od ukupne količine plasirane ambalaže na tržište R.Srbije. Cilj je da se na ovaj način implementira strategija minimiziranja količine ambalažnog otpada koji se odlaže na deponije i smanjenja njihovog negativnog uticaja na životnu sredinu.
 
Kupovinom naših proizvoda i vi doprinosite očuvanju životne sredine.

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…