Reciklaža PET ambalaže

12. decembar 2008.

PET ambalaža je proizvod, koji prati svaki naš korak. Pošto se iskoristi, ona se baca i pretvara u zagađivača životne sredine. Degradacija PET (polivinilhlorid) ambalaže u prirodi je proces,koji traje i do 100 godina.

U cilju minimiziranja količine i umanjenja zapremine otpada na deponiji, kao i očuvanja životne sredine u Industriji mesa Carnex i u Pogonu trajne robe je započeta akcija sakupljanja PET ambalaže u posebne džambo vreće. U saradnji sa Ekološkim pokretom Vrbasa prva sakupljena količina PET ambalaža je predata osnovnoj školi “Bratstvo jedinstvo” iz Kucure, koja poseduje presu za plastiku. Ukupan prihod od prodate sekundarne sirovine ide školi.

Sakupljanje i reciklaža PET ambalaže je još jedan korak u očuvanju životne sredine.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…