Nove akcije zaštite životne sredine

21. oktobar 2008.

Tokom septembra meseca 2008. godine IM Carnex je sprovela akciju demontaže, uklanjanja i zamene kondenzatorskih baterija punjenih PCB uljem iz svih trafo stanica, koje su u njenom vlasništvu.
UNEP-ova Stokholmska konvencija, čiji je potpisnik i naša zemlja, propisala je zabranu korišćenja i primene dvanaest visoko toksičnih perzistentnih organskih polutanata, kojima pripadaju i polihlorovani bifenili (PCBs).
Akcija demontaže i uklanjanja kondenzatorskih baterija je sprovedena na ekološki prihvatljiv način, uz Dokument o razvrstavanju i Dokument o preuzimanju otpada odnosno sekundarne sirovine.
Ukupna količina kondenzatorskih baterija punjenih PCB uljem je izvežena u Nemačku (Dortmund) u UN sertifikovanim kontejnerima, radi spaljivanja i potpunog uništavanja.

Kao još jedna od značajnih akcija zaštite životne sredine industrije mesa Carnex je i rešavanje problema rabljenog motornog i mešanog ulja.
Celokupna zatečena količina rabljenog motornog i mešanog ulja iz industrije mesa „Carnex“ i PC Biljna proizvodnja predata je na dalji tretman Rafineriji nafte AD, Beograd.
Predaja gore navedene opasne materije, koja ima upotrebnu vrednost, izvršena je uz Dokument o razvrstavanju i Dokument o preuzimanju otpada odnosno sekundarne sirovine.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…