Carnex reciklira

29. maj 2008.

Sve bržim razvojem tehnologije i modernizacijom tehnike u industriji mesa Carnex, kao i u poslovnim centrima došlo je do generisanja značajne količine rashodovane računarske, elektronske i električne opreme.

Carnex, kao odgovorni član lokalne zajednice angažovao je preduzeće „B i S IT Reciklažni centar“ d.o.o. iz Pančeva u cilju preuzimanja i reciklaže rashodovane opreme.

U skladu sa svim zakonskim normama, a uz Dokument o preuzimanju otpada odnosno sekundarne sirovine reciklažni centar je preuzeo količinu od 3 200,00 kg rashodovane opreme (računarski monitori, kućište monitora, štampač, fotokopir aparat, kalkulator, telefonska centrala, faks aparat, itd).

U cilju očuvanja životne sredine, recikliraj i ti.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…