Carnex potpisao Akcioni plan Voda Vojvodine

26. oktobar 2007.

U Skupštini opštine Kula održana je svečanost povodom potpisivanja Akcionog plana Voda Vojvodine za rešavanje problema zagađivanja Velikog bačkog kanala. Akcioni plan propisuje rokove za postepeni prestanak zagađivanja kanala do kraja 2009. godine, kao i za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u svim firmama duž kanala. Pristupanjem ovom Akcionom planu, naša kompanija je i zvanično preuzela obavezu da izgradi primarni sistem za prečišćavanje otpadnih voda u fabrici za preradu mesa, kao i sekundarne prečistače na sve tri farme.

Carnex takođe namerava da proširi kapacitet već postojećeg sistema za prečišćavanje pitke vode, imajući u vidu potrebu za proširivanjem proizvodnje u svojim pogonima u Vrbasu.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…