Reciklaža – odgovoran odnos prema životnoj sredini

29. decembar 2010.

Kompanija Carnex iz godine u godinu reciklira sve veću količinu i sve više vrsta otpada odnosno sekundarne sirovine. Reciklažom otpada, između ostalih aktivnosti i akcija koje Carnex sprovodi, pokazuje se želja za učestvovanjem i davanjem doprinosa u zaštiti životne sredine.

Tokom 2010. godine Carnex je kontinuirano predavao otpad na reciklažu, i to najviše otpadnog gvožđa 93.525 kilograma, zatim otpadnog kartona 43.780 kg, kao i otpadnih drva u količini od 21.760 kg. Pored toga, reciklirano je otpadnog aluminijuma (18.766 kg), otpadne plastike (12.450 kg), otpadne pneumatske gume (7.960 kg), elektronskog i električnog otpada (3.120 kg), otpadnih akumulatora i baterija (1.050 kg), otpadnih neonki i sijalica (420 kg) i otpadne toner kasete (320 kg)

Pravilno upravljanje otpadom jeste prestanak posmatranja otpada kao trajno izgubljenih resursa, proizvoda, materijala. Sam otpad predstavlja resurs. Sve što bacimo kao otpad uzeto je iz prirode i nije joj vraćeno, a odbacujemo mnogo više od onoga što vidimo i što želimo da vidimo.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…