Reciklirano 820 kg elektronskog i električnog otpada

28. decembar 2010.

Kompanija Carnex je poslednjih dana 2010. godine obavila reciklažu 820 kg elektronskog i električnog otpada. Otpad je, uz Dokument o kretanju opasnog otpada, preuzelo preduzeće sa kojim Carnex ima ugovor a koje poseduje Integralnu dozvolu za sakupljanje i transport, kao i za skladištenje i tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda.

Pre nego što je opasni otpad predat na reciklažu, regularno je najavljeno kretanje opasnog otpada Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…