Završen Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

20. februar 2010.

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, a radi rešavanja problema otpadnih voda u Industriji mesa završena je izrada tehničke dokumentacije, odnosno idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Industrije mesa Carnex i pribavljeni su neophodni uslovi i mišljenja za rad budućeg postrojenja od različitih institucija.

Idejni projekat je sastavljen od tri knjige: Knjiga I. - Elaborat o geotehničkim istražnim radovima, Knjiga II. - Idejni projekat PPOV Carnex, Knjiga III. - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu.
Za potrebe izrade Idejnog projekta za prečišćavanje otpadnih voda Industrije mesa Carnex pribavljena je potrebna dokumentacija, a takođe je podnet i zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja Projekta Idejni projekat prečišćavanja otpadnih voda Industrije mesa Carnex na životnu sredinu.

Javna rasprava i prezentacija Studije biće održana 19.11.2010. godine u Odeljenju za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu životne sredine u Vrbasu, Maršala Tita 89, soba 12 u 12 časova.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…