Primer za upravljanje otpadnim vodama

27. januar 2010.

Carnex je i ove godine uzeo značajno učešće na Međunarodnoj konferenciji „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“ u Subotici. S obzirom da je Carnex jedna od najvećih industrijskih kompanija u Srbiji, koja svojom proizvodnjom generiše upravo opasni, neopasni i organski otpad, organizatori konferencije - Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo - su smatrali da Carnex treba da prikaže drugima na koji način rešava probleme iz ove oblasti i na koje probleme nailazi u toku njihovog rešavanja. Tako je i ove godine Služba za zaštitu životne sredine pripremila rad za štampanje u zborniku i prezentaciju na konferenciji iz oblasti upravljanja posebnim tokovima otpada u IM Carnex.

Konferencija je održana krajem marta i početkom aprila,a uglavnom se fokusirala na nove zakone i propise iz oblasti upravljanja svim vrstama otpada, o zakonskim obavezama generatora otpada i posledicama nepoštovanja ovih propisa. Takođe je detaljno diskutovano i o načinu prečišćavanja otpadnih voda sa organskim opterećenjem i sa povišenim sadržajem teških metala


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…