Edukacija zaposlenih i menadžmenta

25. januar 2010.

U Industriji mesa je 13. maja održana prezentacija iz oblasti upravljanja svim vrstama otpada u kompaniji Carnex, kao i prezentacija o standardu ISO 14001 koji se tiče neophodnih aktivnosti kako bi kompanija uspostavila i održavala sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Naime, organizacije poput Carnex-a su suočene sa velikom odgovornošću kako bi zadovoljile svoje potrebe poslovanja i razvoja, a da sa druge strane sačuvaju prirodu za sadašnje i buduće generacije. Svestan potencijalnog uticaja svakodnevnih procesa rada na životnu sredinu Carnex ulaže sve veći napor da svoje poslovanje organizuje na način da se taj uticaj svede na najmanju moguću meru i uskladi sa zakonskim obavezama.

Poštovanje zakonskih obaveza direktno utiče na značajno povećanje ukupnih investicionih i operativnih troškova u Carnex-u, kao i na povećanje sveukupne angažovanosti ljudskih resursa na poslovima u svim oblastima životne sredine, kao što su upravljanje opasnim i neopasnim otpadom, prečišćavanje otpadnih voda, redukovanje nivoa buke, smanjenje količine opasnih materija u toku proizvodnje, monitoring otpadne, podzemne i pijaće vode, emitovanih gasova... Zato je stalno obrazovanje svih zaposlenih, od radnika u pogonu do top menadžmenta, od izuzetnog značaja da bi se sprečili, kontrolisali i smanjili svi oblici zagađivanja životne sredine.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…