Nastavlja se akcija čišćenja kompanije

15. januar 2010.

U proteklih nekoliko meseci Carnexov Tim za upravljanje otpadom posebnu pažnju je posvetio identifikovanju i sakupljanju raznih vrsta otpada u svim poslovnim centrima. Ovo je neophodno kako bi se redovno vodila dnevna evidencija o nastalim količinama otpada i redovno ažuriralo stanje u magacinima otpada. U zadnjih nekoliko meseci na reciklažu ovlašćenim firmama uz Dokument o kretanju otpada Carnex je predao 40 tona otpada od gvožđa, sedam tona otpadnog aluminijuma, više od sedam tona presovanog otpadnog kartona, četiri tone otpadnog drveta, manju količinu plastičnog otpada, odnosno otpadnih toner kaseta. Takođe je na reciklažu uz poštovanje svih zakonskih propisa predato više od pet tona otpadnih pneumatskih guma.

Čak 2.300 kilograma elektronskog i električnog otpada, poput starih kompjutera, kućišta računara, štampača, fotokopir aparata, telefona ili kalkulatora, koji se zbog svojih sastavnih komponenata tretiraju kao opasan otpad, predato je na reciklažu. Ovakvu vrstu otpada mora da prati karakterizacija, kao i dokument o kretanju opasnog otpada, dok se prezimanje vrši uz prethodnu obaveznu najavu kretanja elektronskog i električnog otpada Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…