U izradi projekat za prečišćavanje otpadnih voda u Industriji mesa Carnex

10. januar 2010.

U toku je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda, a u realizaciju projekta planira se ulaganje više od miliona evra. Bez obzira na predviđene rokove, Carnex će nastojati da ceo problem reši u najkraćem mogućem periodu. Do sada je redukovano zagađenje otpadnih voda čvrstim organskim materijama, smanjena je količina masti u otpadnoj vodi i redukovana količina suspendovanih čestica u istoj. Takođe je sprečeno dalje ispuštanje svinjske krvi u kanalizaciju sakupljanjem krvi i odnošenjem u eksternu kafileriju na dalju preradu.

Takođe je u toku i proizvodnja opreme za postrojenje za tretman otpadnih voda od strane renomiranog proizvođača, firme »Nijhuis Water Technology« iz Holandije. Pored toga, priprema se i tehnička dokumentacija koja podrazumeva izradu različitih projekata, kao npr. mašinski, hidrogeološki, elektro, građevinski, tehnološki projekat. Za vreme izrade tehnologije prečišćavanja otpadnih voda i opreme od strane holandskih partnera, konsultantska kuća iz Beograda »IK konsalting i inženjering« vrši izradu sve ostale neophodne dokumentacije, studija, te pribavlja sve potrebne dozvole za izgradnju. Na osnovu toga biće poznata i dinamika izvođenja radova, kao i rokovi za njihov završetak. U radove će biti uključene i građevinske firme iz Srbije.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…