Pravilno upravljanje i recikliranje rashodovane računarske, elektronske i električne opreme

1. januar 2010.

Sve bržim razvojem tehnologije i modernizacijom tehnike u industriji mesa Carnex, kao i u poslovnim centrima došlo je do generisanja značajne količine rashodovane računarske, elektronske i električne opreme.

Carnex, kao odgovorni član lokalne zajednice angažovao je preduzeće „B i S IT Reciklažni centar“ d.o.o. iz Pančeva radi preuzimanja i reciklaže rashodovane opreme.

U skladu sa svim zakonskim normama, a uz Karakterizaciju i Dokument o kretanju opasnog otpada reciklažni centar je preuzeo količinu od 2.300,00 kg rashodovane opreme (računarski monitori, kućište monitora, štampač, fotokopir aparat, kalkulator, telefonska centrala, faks aparat, itd). Neophodno je da se kretanje opasnog otpada najavi tri dana pre kretanja Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

U cilju očuvanja životne sredine, recikliraj i ti.


Ostvarivanjem postavljenih ciljeva štitimo radno i životno okruženje

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih…

Kompanija Carnex ostvarila Nacionalni cilj za 2014. godinu

Paštete i namazi, trajne kobasice, salame i parizeri,…

Kompanija Carnex učestvovala u radu Fokus grupe za upravljanje otpadom u dve opštine

Bački Petrovac, 4. decembar 2014. - Uz podršku čelnika…

Čuvajte i vi vodu za buduće generacije

Bunari koji su nekada bili izvor bistre vode za piće danas…