Učešće na međunarodnoj konferenciji

10. maj 2013.

Izvod iz radne sveske Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda IM Carnex

Nakon godinu dana efikasnog rada Postrojenja za potpuni tretman otpadnih voda IM Carnex po prvi put je zainteresovanoj javnosti prikazan način rada PPOV, obaveze odgovornih operatera, svakodnevne aktivnosti, odnosno efikasnost tretmana otpadnih voda kroz rad pod nazivom „Izvod iz radne sveske Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda IM Carnex“.

Rad je prikazan na Međunarodnoj konferenciji „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad“ koja je održana u aprilu u Subotici, a u cilju razmene znanja i iskustva iz
prakse.

S obzirom da je sa postrojenjem kompanija dobila jedan osetljiv živi organizam koji iziskuje konstantno prisustvo, praćenje i negu, prezentacija na konferenciji se fokusirala upravo na svakodnevne očekivane i neočekivane izazove u toku rada PPOV.

Izuzetno je važno da se rad svakog postrojenja za tretman otpadnih voda redovno prati,
da se oprema, merači, senzori i uređaji redovno održavaju i podešavaju, da se vrši stalan
monitoring značajnijih parametara vode kako preko akreditovanih laboratorija, tako i on-
line, jer je to jedini put da postrojenja funkcionišu efikasno, ekološki i ekonomski, više
decenija.

Efikasnost rada PPOV IM Carnex je visoka i zadovoljavajuća.

Rad u celosti u PDF formatu možete preuzeti ovde.


ZLATNA NAGRADA - WORLD FOOD MOSCOW 2016

Na glavnom jesenjem događaju u Rusiji „World Food Moscow…

OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Na osnovu Odluke Generalnog direktora br. 2528 od 21.04.2016.…

CARNEX dobitnik Superbrands priznanja CARNEX SUPERBREND U KATEGORIJI HRANE

Beograd, 14. jun 2016. – Kompanija Carnex koja posluje…

VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR ZA CARNEX

Još jedna potvrda kvaliteta na 83. Međunarodnom poljoprivrednom…