Synovate - Carnex na 7. mestu među domaćim brendovima u Srbiji 2005. godine

10. januar 2006.

Prema istraživanju agencije Synovate “Najuticajniji brendovi u Srbiji 2005’’ (High Impact Brands) Carnex kao korporativni brend našao se na 7. mestu u domaćoj konkurenciji u 2005- godini. Prema kriterijumu “Stepen po kome se identifikujete sa određenim robnim markama” Carnex je okarakterisan kao “unisex brend”, jer je osvojio podjednak broj poena od strane žena i muškaraca. 

Istraživanje je realizovano u oktobru 2005-te na području cele Srbije. Metodologija korišćena u ovom istraživanju je zasnovana na tereneskoj anketi licem u lice po stanovima građana na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 građana Srbije, od 15 do 64 godine starosti i kvalitativno istraživanje u Beogradu, sa tzv. nosiocima trendova, koje je korišćeno za interpretaciju rezultata dobijenih kvantitativnim putem.

Rezultati sprovedenog istraživanja dali su prikaz robnih marki, moderno nazvanih brand-ovima, sa različitih aspekata, počevši od prepoznatljivosti istih, preko brand-a sa najvećim uticajem u svesti potrošača, do poredjenja domaćih (lokalnih) i stranih brand-ova po kategorijama, ali i regionalno. 


ZLATNA NAGRADA - WORLD FOOD MOSCOW 2016

Na glavnom jesenjem događaju u Rusiji „World Food Moscow…

OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Na osnovu Odluke Generalnog direktora br. 2528 od 21.04.2016.…

CARNEX dobitnik Superbrands priznanja CARNEX SUPERBREND U KATEGORIJI HRANE

Beograd, 14. jun 2016. – Kompanija Carnex koja posluje…

VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR ZA CARNEX

Još jedna potvrda kvaliteta na 83. Međunarodnom poljoprivrednom…