Synovate - Carnex među najuticajnijim brendovima u Srbiji 2006. godine

29. novembar 2006.

Istraživanje agencije Synovate “Najuticajniji brendovi u Srbiji 2006-te” (High Impact Brands), sprovedeno je u oktobru 2006-te na području cele Srbije u gradovima sa više od 50.000 stanovnika. Metodologija, korišćena u ovom istraživanju, zasnovana je na telefonskoj anketi (CATI) na uzorku od 700 građana Srbije, starosti od 15 do 64 godine, kao i kvalitativnom istraživanju u Beogradu, sa tzv. nosiocima trendova. 

Rezultati sprovedenog istraživanja odnose se na mnoge karakteristike brendova, počevši od njihove prepoznatljivosti, preko stepena poverenja koje ulivaju i onih karakteristika koje su najkompatiblinije sa ličnim stilom njihovih potrošača. 
Prema kriterijumu ”poznatost bez podsećanja” (marke spontano pomenute od strane ispitanika), Carnex zauzima četvrto mesto među prvih deset koji su se izdvojili među domaćim brendovima.


ZLATNA NAGRADA - WORLD FOOD MOSCOW 2016

Na glavnom jesenjem događaju u Rusiji „World Food Moscow…

OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Na osnovu Odluke Generalnog direktora br. 2528 od 21.04.2016.…

CARNEX dobitnik Superbrands priznanja CARNEX SUPERBREND U KATEGORIJI HRANE

Beograd, 14. jun 2016. – Kompanija Carnex koja posluje…

VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR ZA CARNEX

Još jedna potvrda kvaliteta na 83. Međunarodnom poljoprivrednom…