Квалитет.Безбедност.Дистрибуција

Квалитет

Пословни императив наше компаније свакако је квалитет производа, по чему смо препознатљиви на тржишту и изнад свега код потрошача. Ништа нисмо препустили случају, а нарочиту смо пажњу посветили контроли квалитета која се у потпуности одвија у свим нашим објектима. Приносе са поља, од сетве до жетве, контролишу врхунски стручњаци. Потом се даљом контролом састојака и захваљујући провереним рецептима добија сточна храна високог квалитета, која се користи на нашим фармама. Изузетан ниво овог процеса предуслов је за адекватну исхрану стоке, али и за најбољи квалитет сировина које се користе у производњи Карнекс производа.

У свим овим процесима користимо најсавременију технологију, док вишестепену и ригорозну контролу исправности и квалитета наших производа поверавамо само акредитованим лабораторијама.

 

Безбедност

Специјално обучене стручне службе које контролишу квалитет  и њихов  врло савестан приступ фазама производње разлози су због којих се може гарантовати безбедност приликом производње али и конзумирања Карнекс производа.

Континуирано организујемо едукације свих чланова дистрибутивног ланца, како би производи неизмењеног квалитета стигли до потрошача.

Ни једног тренутка се не губи из вида да од квалитета намирница из нашег асортимана зависи здравље наших потрошача. Успешно је имплементиран HACCP систем, чиме смо безбедност и квалитет Карнексових производа ускладили са европским стандардима. Такође, уведен је и ГОСТ – Р стандард који представља важећи систем квалитета у Руској федерацији и услов је за извоз и пласман на руско тржиште. 

Међутим, ово није крај! У наредном периоду радићемо на осавремењавању постојећих производних погона, иновирати производњу и улагати у проширење производних капацитета.

 

Дистрибуција

Специјално логистичко одељење наше компаније брине се о дистрибуцији производа из фабрике у Врбасу до трговинских објеката. Возни парк опремљен је тако да употпуњава непрекидан расхладни ланац, јер је један од наших приоритетних циљева испорука робе у најкраћем року. Наши купци су ти према којима се орјентишемо у процесу пословног планирања и трудимо се да увек изађемо у сусрет њиховим захтевима.

Имајући у виду популарност Карнекс производа на иностраним тржиштима, обезбедили смо дистрибуцију наших производа у Црној Гори, БиХ и Македонији, а захваљујући добрим пословним односима са предузећима:

 

Дистрибутер и генерални заступник за Црну Гору:

 

“ВОЛИ ТРАДЕ” д.о.о. Подгорица

Булевар Јосипа Броза бб

Тел: +382 20 445 000

+382 20 445 002

www.volivasvoli.com

Дистрибутер и генерални заступник за БиХ:

 

"ДУКАТ" д.о.о. Бања Лука

Његошева 97

Тел/фаx: +387 51 586 850

+387 51 586 838

www.dukat.rs.ba

 

Дистрибутер и генерални заступник за Македонију:

ДООЕЛ „КОЛА“,
 
Качанички пат бр. 254,
 
1000 Скопје, Р. Македонија, 
 
Tел: +389 22 ! 656 771
 
www. kola.com.mk