Наш силос

Убрани плодови са наших њива одлазе у силосе у којима се сировине чувају и осигурава њихов даљи пут.

Са наше њиве убрани плодови одлазе у силосе који чувају квалитет сировине и осигуравају њен даљи пут.  С циљем да будемо сигурни у квалитет сировина које прерађујемо изградили смо силосе ,,ПЦ Житар’’ на које стављамо посебан акценат у производњи.

Капацитет нашег Житара износи 50.000 тона, а састоји се од 36 ћелија капацитета 1.000т и 20 међућелија капацитета 700 тона. У саставу силоса налазе се и две сушаре на гас капацитета 30 т/ха.

Имајући у виду да силос треба да преставља колевку убраних плодова и сачува их за следећу фазу животног циклуса индустрије, услови складиштења се редовно контролишу и прилагођавају специфичним захтевима производа, а у складу су са прописаним стандардима.