Фабрика сточне хране

Значајан партнер нашег затвореног круга производње.

Правилан одгој стоке захтева висококвалитетну прехрану богату витаминима и нутритивнио богатим састојцима. Зато, наши оквири пословања обухватају и пословни центар чија је основна улога производња сточне хране.

Наша компанија у оквиру ПЦ Производња сточне хране комбинује традиционалне рецептуре и модерне технике како би се добила контролисана сточна храна чији је крајњи циљ побољшање квалитета крајњих производа.

У прилог нашој жељи за високом продуктивношћу иде чињеница да је процес добијања сточне хране аутоматизован толико да се годишње у овом ПЦ произведе и до 50.000 тона хране потребне за исхрану становника наших фарми.

У оквиру овог пословног центра налази се и силос капацитета 10.000 тона, сачињен од 12 ћелија капацитета 500 тона и међућелија капацитета 700 тона.

Дуга традиција, стално контролисање сировина и унапређивање технологија чине да ПЦ Производња сточне хране буде значајан партнер нашег затвореног круга производње.