Друштвена одговорност

Пословање наше компаније осим што је успешно и са традицијом, огледа се и у одговорном односу према друштву и средини у којој се наше пословање одвија. Трудимо се да континуирано бринемо за оне којима је помоћ потребна, што подразумева и појединце и институције који својим залагањем и пројектима доприносе побољшању квалитета живота локалне заједнице. Будући да се Карнекс бави производњом меса и прерађевинама од меса, наша компанија сваког месеца донира више од две тоне хране сигурним кућама, прихватилиштима, домовима за децу са сметњама у развоју, болницама, као и многим другим сличним институцијама широм Србије.

Осим учешча у хуманитарним акцијама несебично смо опредељени и да пружимо помоћ различитим културним, здравственим, образовним и спортским организацијама.

Наша корпоративна одговорност огледа се и у односу компаније према својим потрошачима, чему се у Карнексу посвећује заиста велика пажња.

Контрола у читавом процесу производње, дугогодишња брига о конзументима и широј друштвеној заједници, бројне донације и учешћа у различитим акцијама наш је начин да вам кажемо хвала на указаном поверењу.