Екологија

Индустрија меса Карнекс својим разноврсним процесима рада показала је и да води рачуна о животној средини. Као еколошки одговорна компанија, Карнекс све пословне активности обавља тако да не наруши здраво животно, природно окружеје.

Верујемо да је здрава животна средина подстицај који нас константно води у мисији да нашим радом допринесемо подизању нивоа свести свих запослених о очувању природних ресурса као што су вода, енергија, сировина, али и утицање на свест ширег окружења. То постижемо кроз константно информисање јавности о значајним еколошким активностима.

Дугогодишњим радом на овим питањима успевамо контролисано да управљамо отпадом како би се смањило генерисање отпада и рециклирало све више врста секундарних сировина. Поред рециклаже основних врста индустријског отпада, амбалаже од пестицида и других опасних материја, компанија Карнекс успешно рециклира и амбалажу наших производа пласираних на тржишту.

Изградњом постројења за потпуни третман отпадних вода из индустрије меса, компанија Карнекс дала је свој допринос друштвеној заједници и очувању Великог Бачког канала. Свакодневне активности на одржавању квалитета пречишћене воде захтевају потпуну посвећеност, а потврда за то је поседовање Водне дозволе, највећег водног акта. Такође, контролисаном употребом течног стајњака свињогојских фарми за наводњавање и фертиригацију пољопривредног земљишта, нутријентне и органске материје уместо загађујућих постају хранљиве.

Дакле, Карнекс је већ кренуо путем очувања животне средине и тим путем ће и даље ићи. Надамо се да ће и други схватити важност овог правца и да у скоријој будућности нећемо бити усамљени у тој мисији, већ да ћемо имати нове, добре и вредне “зелене” сапутнике.

Радови

Извод из радне свеске постројења за пречишћавање отпадних вода ИМ Карнекс

Пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода Индустрије меса Карнекс

Свињогојски стајњак – загађујућа или хранљива материја

Право и заштита животне средине у Индустрији меса Карнекс

Управљање посебним токовима отпада у Индустрији меса Карнекс

Управљање опасним отпадом у Индустрији меса Карнекс