Одговорна пословна пракса

Одговорна смо, друштвено активна и еколошки свесна компанија окренута правим вредностима...

Како бисмо до краја испунили наше зацртане циљеве, остварили визију примерима добре праксе, компанија Карнекс непрестано се залаже за бољитак како друштва, заједнице, тако и целокупне добробити средине у којој живимо.

Без претензија да се тиме хвалимо, већ да поносно представимо нашу одговорност и тиме будемо узор другима – недвојбено и несебично помажемо акције којима је основни циљ:

  • помагање угроженим групама становника
  • помоћ деци
  • подршка спортским и културним манифестацијама

Истовремено, водимо се принципима очувања и унапређења и радног и животног окружења тако што рециклирамо секундарне сировине, одговорно поступамо са опасним отпадом, а успут се трудимо да, у оној мери у којој је то могуће, дамо пример младима. С тим у вези, већ неколико година уназад наша Служба за заштиту животне средине преноси знања ученицима средњих школа кроз обавезну наставу у нашој Индустрији меса.

Активни смо у намери да пратимо најновије трендове по питању екологије и истрајни у намери да допринесемо заједници у којој стварамо...