Сyновате - Карнекс међу најутицајнијим брендовима у Србији 2006. године

29. новембар 2006.

Истраживање агенције Сyновате “Најутицајнији брендови у Србији 2006-те” (High Impact Brands), спроведено је у октобру 2006-те на подручју целе Србије у градовима са више од 50.000 становника. Методологија, коришћена у овом истраживању, заснована је на телефонској анкети (ЦАТИ) на узорку од 700 грађана Србије, старости од 15 до 64 године, као и квалитативном истраживању у Београду, са тзв. носиоцима трендова.

Резултати спроведеног истраживања односе се на многе карактеристике брендова, почевши од њихове препознатљивости, преко степена поверења које уливају и оних карактеристика које су најкомпатиблиније са личним стилом њихових потрошача.

Према критеријуму ”познатост без подсећања” (марке спонтано поменуте од стране испитаника), Карнекс заузима четврто место међу првих десет који су се издвојили међу домаћим брендовима.