Учешће на међународној конференцији

10. мај 2013.

Извод из радне свеске Постројења за пречишћавање отпадних вода ИМ Карнекс

Након годину дана ефикасног рада Постројења за потпуни третман отпадних вода ИМ Карнекс по први пут је заинтересованој јавности приказан начин рада ППОВ, обавезе одговорних оператера, свакодневне активности, односно ефикасност третмана отпадних вода кроз рад под називом „Извод из радне свеске Постројења за пречишћавање отпадних вода ИМ Карнекс“.

 

Рад је приказан на Међународној конференцији „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и

опасан отпад“ која је одржана у априлу у Суботици, а у циљу размене знања и искуства из

праксе.

 

С обзиром да је са постројењем компанија добила један осетљив живи организам који изискује константно присуство, праћење и негу, презентација на конференцији се фокусирала управо на свакодневне очекиване и неочекиване изазове у току рада ППОВ.

 

Изузетно је важно да се рад сваког постројења за третман отпадних вода редовно прати,

да се опрема, мерачи, сензори и уређаји редовно одржавају и подешавају, да се врши сталан

мониторинг значајнијих параметара воде како преко акредитованих лабораторија, тако и он-

лине, јер је то једини пут да постројења функционишу ефикасно, еколошки и економски, више

деценија.

 

Ефикасност рада ППОВ ИМ Карнекс је висока и задовољавајућа.

 

Рад у целости у ПДФ формату можете преузети овде.