Успешно интегрисана надзорна провера система ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

7. мај 2014.

У компанији Карнекс у Врбасу дана 25.04.2014. године извршена је успешна интегрисана надзорна провера система управљања заштитом животне средине (ЕМC) у складу са захтевима стандарда ISO 14001:2004и система управљања заштитом здравља и безбедности запослених (OHSAS) у складу са захтевима стандарда OHSAS 18001:2007.

Сертификациона кућа SGS Beograd doo и SGS Switzerland SA International Certification Services, Женева, САС акредитација, спровели су прву интегрисану надзорну проверу у компанији Карнекс за активности као што су производња сточне хране, узгој свиња, производња меса и производа од меса. Након годину дана од сертификационе провере стање оба система је оцењено као одлично. Кроз процес провере систем менаџмента је показао потпуну усаглашеност са свим захтевима оба проверавана стандарда. Такође, потврђено је да је компанија Карнекс ефективно имплементирала планирани систем менаџмента и да је систем менаџмента способан за постизање циљева проистеклих из политике квалитета.

Наредна интегрисана надзорна провера се очекује у априлу 2015. године.


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…

Карнекс добио највећи водни акт

Највећи еколошки пројекат реализован…