Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

29. април 2014.

Амбалажа широког спектра наших производа који се могу наћи на полицама маркета
широм Србије завршава у рециклажним центрима.
 
Предузећа која послују у саставу МК Гроуп и своје производе пласирају на тржиште у
примарној, секундарној и терцијарној амбалажи део су система управљања амбалажним отпадом и одговорна су да из године у годину испуњавају законом прописане националне циљеве управљања амбалажом и амбалажним отпадом. 
 
Наша предузећа су своје обавезе управљања амбалажним отпадом пренела на овлашћеног оператера који је у наше име и за нас испунио постављен национални циљ рециклаже амбалаже од сопствених производа.
 
Национални циљ прописан за 2013. годину је био 23% од укупне количине пласиране
амбалаже на тржиште Р.Србије. Циљ је да се на овај начин имплементира стратегија минимизирања количине амбалажног отпада који се одлаже на депоније и смањења њиховог негативног утицаја на животну средину.
 
Куповином наших производа и ви доприносите очувању животне средине.

Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Карнекс добио највећи водни акт

Највећи еколошки пројекат реализован…