Константан мониторинг отпадних вода – ефикасан рад ППОВ

10. март 2014.

Константан и ефикасан рад сваког Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) захтева редован мониторинг отпадних вода.

Основни кораци приликом мониторинга отпадних вода су мерење количине, односно квалитета како сирове отпадне воде, тако и пречишћене воде. Често пута се квалитет отпадне воде мора контролисати и након важнијих процеса током пречишћавања, као што су хемијски, односно биолошки процеси, јер се само на основу добијених информација могу извршити неопходне корекције на време (повећање или смањење додавања хемикалија, појачан доток кисеоника у воду или муљ, смањење транспорта активног муља, додавање нове културе бактерија, уклањање вишка муља, итд). Са друге стране, како би се смањило органско оптерећење ППОВ, односно оптерећење нутријентним материјама које у највећој мери потичу из крви закланих животиња, важно је спречити доток крви у канализацију.

Уместо да се испушта у канализацију и оптерећује ППОВ, крв закланих животиња се користи за добијање квалитетног крвног брашна за ишрану других животиња. ППОВ Карнекс функционише са високом ефикасношћу, при чему настаје вода, која по свом квалитету испуњава услове прописане у водној дозволи за испуштање у канал, а по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени Гл.РС, бр. 67/2011).

Заштита животне средине је обавеза и одговорност свих.


Преузмите анализу воде са ППОВ у ПДФ формату


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…

Карнекс добио највећи водни акт

Највећи еколошки пројекат реализован…