Грађевинска дозвола за радове пуном паром

2. септембар 2011.

Компанија Карнекс је коначно добила грађевинску дозволу, последњи документ неопходан за извођење радова на изградњи постројења за третман отпадних вода, а који издаје Одељење за урбанизам Општине Врбас. У наредних неколико дана може се очекивати почетак грађевинских радова, с обзиром на то да су током лета обављени сви неопходни припремни радови, односно спремљен је терен на којем ће ускоро почети изградња будућег постројења.

Већ више од пет година, Карнекс интензивно ради на изналажењу решења како би се негативан утицај свакодневног процеса производње смањио на минимум, те коначно и спречио. У оквиру свог инвестиционог плана, компанија је већ наменила 3,5 милиона евра за унапређење еколошких питања, а изградња овог постројења представља један од приоритета у планираним инвестицијама. Вредност израде пројекта, као и изградња постројења, износи више од 2 милиона евра. Рокови завршетка изградње зависиће од динамике извођења радова, а за овај значајан посао биће ангажоване грађевинске фирме из Србије. Изградњом пречишћивача Карнекс ће допринети очувању Великог Бачког канала, односно решавању вишедеценијског проблема са којим се локална заједница, али и компанија суочавају, те представљати пример еколошки одговорног пословања који би и остали требало да следе.

Захваљујући разумевању и доброј сарадњи са републичким, покрајинским и општинским органима, пре свега са премијером Војводине др Бојаном Пајтићем и председником Општине Врбас др Жељком Видовићем., успели смо да превазиђемо један од највећих проблема са којим се суочавају страни инвеститори који послују у Србији, а то је компликована и недовољно брза администрација приликом прикупљања неопходне документације.

Већ неколико година спроводимо активности за унапређење пословања, а у циљу заштите животне средине која је скоро више од 20 година запостављана. Посвећени смо решавању ових историјских еколошких питања, те ћемо наставити да инвестирамо у ову област као одговоран друштвени партнер.

Ове године Карнекс наставља са реализацијом значајних инвестиција у области екологије. На фарми свиња ће бити инсталирани сепаратори који одвајају течну од чврсте фазе стајњака што ће омогућити издвајање чврстог дела стајњака који се користи за обогаћивање пољопривредног земљишта. За потребе растурања течног стајњака, Карнекс је уложио у набавку специјалне цистерне. Цистерне се користе за растурање течног стајњака са свињогојских фарми ПЦ Сточарство на поља ПЦ Биљна производња, а ускоро се очекује испорука још једне јединице/цистерне. На овај начин добија се двострука корист. С једне стране, смањује се испуштање отпадних вода са фарми и смањује се накнада за исте. С друге стране, у пољопривреди се смањује коришћење вештачких ђубрива и развијају се боље методе одрживе пољопривреде.

Компанија Карнекс је поднела захтев за добијање интегрисане дозволе – ИППЦ (Интеграте Полушон Превеншн и Контрол). Реч је о веома захтевној процедури, а дозвола се тражи за извођење активности у нашим постројењима, у индустрији меса и на фармама свиња у Врбасу, Бачком Добром Пољу и Савином Селу. Интегрисана дозвола ИППЦ је један од кључних законских прописа као и поступака који се примењују у европским фабрикама и на европским фармама.


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…