Улагање у одрживу пољопривреду и екологију

14. новембар 2011.

Еколошки одговорно пословање, као и одржива пољопривреда принцип су пословања компаније Карнекс у оквиру које послује пет засебних пословних центара – Индустрија меса, Сточарство, Биљна производња, Силоси Житар и Фабрика сточне хране Витамикс.

Када се у оквиру једног пословног система сусретну сточарска и ратарска производња, добија се идеално решење за управљање животињским стајњаком као и идеално решење за одрживу пољопривреду.

У целом свету се сточарска производња, већ деценијама, суочава са проблемом управљања чврстим и течним стајњаком. С друге стране, ратарство, због недостатка органског, све више потражује вештачка ђубрива, а ради већег приноса пољопривредних произвоида.

Компанија Карнекс у оквиру ПЦ Сточарство има три свињогојске фарме – у Врбасу, Бачком Добром Пољу и Савином Селу, чији је капацитет 90.000 свиња. Решавање еколошких питања на овим фармама је подразумевало неколико корака почевши са инсталацијом опреме за мерење да би се обезбедила умањена употреба воде. Велики акценат се ставља на чишћење и одржавање лагуна што за резулат има повећану ефикасност природног чишћења воде. Затим је уследила куповина система за храњење живатиња у циљу спречавања растурања хране, смањеног загађења отпадних вода протеинима, тј. азотом, као и природног реципијента и умањене потребе за измуљивањем лагуна. Како би се смањило загађење површинских вода, настало услед емисије течног стајњака са свињогојских фарми, те спречило истицање стајњака у природни реципијент, Карнекс је на све три фарме уградио сепараторе за одвајање чврстог од течног дела стајњака. На овај начин је, у најкраћем року, из отпадне воде уклоњен чврсти део, а заједно са њим и део органских материја, амонијака и органског азота, фосфора и калијума, који су неопходни за брз и ефикасан раст биљака у пољопривреди.

Ово је захтевало куповину два растурача чврстог стајњака капацитета 20 т. Сепарацијом чврстог дела стајњака, лагуне – базени за стајњак изграђени на фармама, бивају ослобођене од преоптерећења, односно мања количина загађења доспева отпадним водама у систем лагуна, при чему је природно пречишћавање воде у њима ефикасније, уз производњу мање количине муља.

Употреба чврстог стајњака свиња у пољопривреди је правилан и природни пут његове декомпозиције и такође начин да се редукује потреба за вештачким ђубривом, које доприноси додатном загађењу земљишта. Карнекс обрађује више од 5.000 ха пољопривредног земљишта, а у протеклих годину дана око 2.500 т чврстог стајњака је примењено за обогаћивање обрадивог земљишта, док је растурено око 5.000 кубика течног стајњака.

Карнекс је недавно набавио још једну цистерну за растурање течног стајњака, што представља један од најзначајнијих еколошких ЦАПЕX пројеката. Произвођач је белгијска фирма ЈОСКИН, а реч је о највећој цистерни овакве врсте на Балкану, а трећој по величини у овом делу Европе, капацитета 22,5 кубика. Цистерну ће вући најсавременији “тешки” трактор произвођача ДЕУТЗ ФАХР од више од 270 коњских снага, који испуњава ЕУРО ИИИ стандарде. Наношење се врши помоћу црева која се вуку по земљи, а на тај начин азот остаје близу тла и земљиште га лакше упија.

Примена овакве технологије доноси велике уштеде. Пре свега, мање се употребљава вештачко ђубриво, мања је потреба за измуљивањем лагуна, а и плаћају се мање накнаде за испуштање воде у природни реципијент. Ипак, један од аспекта који се не може заборавити је природни ток кружења нутријентних материја у животној средини. Карнекс је одговоран и у потпуности интегрисан произвођач хране који ће наставити да развија и примењује најбоље технике за непрекидно побољшање управљања еколошким проблемима.


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…