Свињогојски стајњак – загађујућа или хранљива материја?

19. мај 2012.

У циљу размене знања и искуства компанија Карнекс активно учествује на најзначајнијим конференцијама из области заштите животне средине како би упознала јавност са еколошким пројектима и акцијама које спроводи.

Међународна конференција из области комуналних и индустријских отпадних вода, комуналног чврстог отпада и опасног отпада одржана је у априлу у Чачку у организацији Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство.

Рад под називом „Свињогојски стајњак – загађујућа или хранљива материја?“ објављен у зборнику Међународне конференције служи, како би упознао заинтересовану јавност са резултатима мониторинга животне средине који компанија Карнекс континуално спроводи.

Комерцијална храна за животиње често је обогаћена есенцијалним елементима, као што су одређени метали (Цу, Зн, Мн, Фе, Цо, Мо, Се, итд.) који поспешују оптимално снабдевање нутријентима и стога оптималну стопу раста животиња. Свињогојски стајњак поред тога што представља изузетан извор нутријената и органских материја за раст и развој биљака у пољопривредној производњи такође представља и потенцијалну опасност од акумулације метала у земљишту уколико се неправилно користи.

Као још један у низу еколошких пројеката, компанија Карнекс у циљу смањења загађења површинских вода на својим свињогојским фармама инсталирала је мешалице и сепараторе чврстог стајњака из отпадне воде. Такође, праћењем препоруке Нитратне Директиве ЕУ доприноси спречавању повећања концентрације нитрата у подземним водама и правилном употребом чврстог и течног свињског стајњака у пољопривреди смањује загађење животне средине вештачком ђубривом.

Преузмите цео рад у пдф формату >>>


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…