Започето пречишћавање отпадних вода ИМ Карнекс

19. мај 2012.

Након осам месеци, када су почетком септембра прошле године започети радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), Индустрија меса Карнекс је добила Решење о пуштању у пробни рад објекта.

Комисија за технички преглед објекта након вишемесечног рада сходно прегледу обимне документације и самог постројења на терену донела је закључак и одобрила пробни рад ППОВ у трајању од годину дана.

У присуству представника свих предузећа која су учествовала на овом за екологију изузетно важном пројекту, комисија је свечано уручила Индустрији меса Карнекс Записник са техничког прегледа објекта ППОВ.

ППОВ врши пречишћавање отпадних вода која настају током рада Индустрије меса и Погона за прераду нуспроизвода од клања животиња. Постројење које дневно може да пречисти 2,300,000 литара отпадне воде поред физичког и хемијског третмана поседује и СБР реакторе (секвенционални шаржни реактор) за биолошки третман отпадних вода. У циљу убрзавања процеса биолошког пречишћавања воде у СБР реакторе је засејана одабрана култура сапрофитних бактерија способна да разграде широк спектар и најкомплекснијих једињења у ППОВ при аеробним условима. Поред линије воде постројење поседује и линију муља на којој се након алкалне хидролизе у аеробном дигестору врши стабилизација муља генерисана у јединици за флотацију раствореним ваздухом (ДАФ).

Мониторинг рада ППОВ се врши континуално преко СЦАДА система који визуелно приказује све фазе пречишћавања воде и стање целокупне опреме. Подешавања свих параметара су могућа како од стране задужених лица за нормално функционисање објекта, тако он-лине и од стране добављача опреме и саме технологије пречишћавања из Холандије.

С обзиром да сви процеси третмана отпадних вода Индустрије меса Карнекс представљају најбоље доступне технике (Бест Аваилабле Тецхниqуес-БАТ) ова значајна инвестиција приближава компанију добијању ИППЦ дозволе.


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…