Едукацијом младих до здравије и чистије природе

19. јун 2012.

Подизање свести и упознавање младих са животним окружењем и његовим чувањем је обавеза свих нас.

Служба за заштиту животне средине компаније Карнекс већ дужи низ година своје знање и искуство преноси на млађе генерације дајући томе свој удео у стварању квалитетније и здравије друшвене заједнице.

С обзиром на све озбиљније еколошке активности и пројекте у компанији Карнекс и ове године су ученици средњих школа обавезну блок наставу обавили у Индустрији меса.

Том приликом су присуствовали презентацији о изворима загађења, њиховом мониторингу и активностима предузетим за њихово смањење и уклањање, а посебно о адекватном и законски прихватљивом управљању отпадом. Такође су обиласком погона имали прилику да стекну увид у свакодневне еколошке активности једне друшвено одговорне индустрије.

Компанија Карнекс је посебно поносна да је након вишегодишњег уложеног труда у највећи еколошки пројекат, ове године приказала деци новотворено постројење за потпуни третман отпадних вода, које треба да служи као пример и другим индустријама.


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…