Помоћу бактерија до пречишћене воде

26. септембар 2012.

Велики број супстанци, које се сматрају загађујућим, природни су састојци воде, ваздуха и земље, али њихово додатно уношење у животну средину чини њихово присуство штетним.

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у ИМ Карнекс само је први корак да се спречи загађивање површинских вода и даља деградација водотока.

Константан мониторинг отпадних вода како праћењем одређених параметара директно он-лине или преко акредитованих лабораторија обезбеђује веома велики број информација од круцијалног значаја и даје основу за ефикасно управљање постројењем.

Како рад линије воде, тако се и рад линије муља на постројењу у одређеним фазама заснива на биолошким процесима.

Врсте бактерија задужене за пречишћавање воде и стабилизацију муља захтевају константну пажњу и негу с обзиром да је реч о изузетно осетљивим биолошким организмима.

Обезбеђивањем довољне количине кисеоника, довољно органских и нутријентних материја које су састојци отпадних вода прехрамбених индустрија бактерије живе, синтетишу нове ћелије и размножавају се, а истовремено пречишћавају отпадну воду која се као таква може испустити у природни реципијент (слика приказује испуштање воде у сабирни базен, која је пречишћена у биолошким реакторима и има квалитет за испуштање у водоток).

Двадесетчетворочасовним управљањем овако комплексним системом за потпуно пречишћавање отпадних вода Карнекс је преузео на себе огромну одговорност да обезбеди непрекидан, ефикасан и контролисан третман отпадних вода и муља.

Све компаније које су се одлучиле да иду путем унапређења животне средине могу доћи до циља искључиво домаћинским пословањем.

Преузмите анализу воде са ППОВ у ПДФ формату >>>


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…