Одговорно понашање се исплати – и нама и природи!

28. септембар 2012.

Усклађивање односа радна средина-животна средина је одговоран и комплексан задатак. Компанија Карнекс својим домаћинским пословањем дала је још један пример успешног усклађивања радне са животном средином решавањем и рециклажом рабљеног минералног уља.

Услед редовног одржавања механизације и машина у пословним центрима Карнекс-а сакупљено је и привремено складиштено више од 6500 кг отпадног минералног уља током 2012. године. Привремено складиштење овакве врсте отпада мора да одговара одређеним критеријумима, како би се спречила контаминација земље и подземне воде.

Водећи се принципима очувања и унапређења радног и животног окружења Карнекс је током септембра предао овлашћеном Оператеру на даљи третман сву генерисану количину минералног рабљеног уља. Целокупна количина је предата у металним бурадима и на тај начин је рециклирано више од 30 буради контаминиране опасним материјама, која се такође карактеришу као опасан отпад.

Рециклажа отпада односно секундарне сировине свим генераторима отпада мора бити увек приоритетна опција решења. Поновним искоришћењем материјала који остаје да кружи као корисна сировина продужавамо век трајања средине у којој живимо и коју морамо оставити здраву и чисту поколењима која долазе.

Размислите двапут пре него што почнете мазати дрвене ограде рабљеним минералним уљем. Прва киша ће га спрати у земљиште и подземну воду. Додатак само једног милиграма минералног уља у литри воде чини ту воду неупотребљивом, односно један литар минералног уља загађује милион литара воде за пиће.

Кратак је пут загађења од природе до човека.

Ми учимо сваког дана, учи и ти са нама и од нас!


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…