Рециклажа продужава живот планете, дајте и Ви свој допринос

30. јануар 2013.

Без различитих електронских и електричних, као и светлосних уређаја савремен живот је просто немогуће замислити. Када ЕЕ отпад и отпадна расвета постану неупотребљиви претварају се у опасан отпад окоме се треба побринути.

Компанија Карнекс има дугогодишње искуство успешног организованог сакупљања и рециклаже наведених врста опасног отпада преко овлашћених оператера. 2012. годину у области управљања отпадом Компанија Карнекс је завршила рециклажом електронског и електричног отпада, док почетак 2013. године започиње рециклажом отпадне расвете. Вреди напоменути најзначајније материјале ове врсте отпада, као што су штампачи, кућишта од компјутера,расхладни уређаји, џепни и стони дигитрони, електрични каблови, утичнице, мотори и вентилатори, клима уређаји, мобилни телефони, односно сијалице и отпадне флуоресцентне цеви, итд.

Отпадне неонке и сијалице су сакупљене у посебним непропусним сандуцима и на овај начин је спречено њихово ломљење, односно загађење животног окружења, с обзиром да се отпадно стакло и пластика тешко или уопште не разграђују у животној средини, а тешки метали који се налазе у неонкама и сијалицама продиру и загађују земљиште и спирањем могу доспети и до подземних вода.

Правилним управљањем и рециклажом преко овлашћених оператера дајемо свој допринос очувању како радног тако и животног окружења.

Рециклажа продужава живот планете, дајте и Ви свој допринос.


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…