Још један еколошки корак који сигурно мења будућност

21. фебруар 2013.

Заштита економски значајних биљака од корова, болести, штетних инсеката и других штетних организама постиже се правилном употребом пестицида како хемијског, тако и биолошког порекла. Њихова широка примена у пољопривреди за последицу има генерисање велике количине пестицидне амбалаже која се већином карактерише као опасан отпад.

Неадекватно управљање амбалажним отпадом који у себи често садржи остатке опасне материје може да има негативне последице на животну средину због чега у циљу решавања овог проблема нагласак треба ставити на превенцију.

У складу са политиком заштите животне средине компаније Карнекс сва амбалажа од средстава за заштиту биља се након употребе сакупља, разврстава и привремено складишти до преузимања и рециклаже.

Остваривањем успешне сарадње са произвођачима и дистрибутерима пестицида, као и овлашћеним оператерима за управљање отпадом компанија Карнекс је крајем 2012. и почетком 2013. године рециклирала значајну количину пестицидне амбалаже на еколошки и економски прихватљив начин.

Још један еколошки корак који сигурно мења будућност.


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…