Још две успешне провере – још два сертификата за компанију Карнекс

29. мај 2013.

Обзиром да компанија Карнекс послује у складу су законском регулативом из области екологије и заштите здравља и безбедности на раду увођење стандарда из ових области представља важан алат за даље континуално унапређење компаније.

Дугогодишњи рад и залагање су потврђени успешном провером и сертификацијом компаније Карнекс према захтевима стандарда ИСО 14001:2004 (Систем заштите животне средине) и стандарда ОХСАС 18001:2007 (Систем безбедности и здравља на раду) од стране сертификационе куће СГС из Београда. Активности за које је Карнекс сертификован су производња сточне хране, узгој свиња, производња меса и производа од меса.

Успостављањем, доследном применом и сталним побољшањем система менаџмента здрављем и безбедношћу на раду, непрекидним унапређењем система управљања заштитом животне средине Карнекс обезбеђује здрава и безбедна радна места, чистију средину, уштеду природних ресурса и енергије, ефикаснију комуникацију и сарадњу са пословним партнерима, као и лакше спровођење закона.

Такође, имплементација еколошког стандарда ИСО 14001:2004 је велики и прави корак ка добијању највеће еколошке дозволе, интегрисане ИППЦ дозволе за рад овог предузећа.

Одговорно понашање је прави пут за успешно пословање.

ОХСАС1.пдф


Чувајте и ви воду за будуће генерације

Бунари који су некада били извор…

Испуњен национални циљ управљања амбалажним отпадом

Амбалажа широког спектра наших производа…