Још један еколошки корак који сигурно мења будућност

Још један еколошки корак који сигурно мења будућност

Заштита економски значајних биљака од корова, болести, штетних инсеката и других штетних…

Рециклажа продужава живот планете, дајте и Ви свој допринос

Рециклажа продужава живот планете, дајте и Ви свој допринос

Без различитих електронских и електричних, као и светлосних уређаја савремен живот је просто…

Одговорно понашање се исплати – и нама и природи!

Одговорно понашање се исплати – и нама и природи!

Усклађивање односа радна средина-животна средина је одговоран и комплексан задатак. Компанија…

Помоћу бактерија до пречишћене воде

Помоћу бактерија до пречишћене воде

Велики број супстанци, које се сматрају загађујућим, природни су састојци воде, ваздуха…

Едукацијом младих до здравије и чистије природе

Едукацијом младих до здравије и чистије природе

Подизање свести и упознавање младих са животним окружењем и његовим чувањем је обавеза…

Након отварања ППОВ започете активности на увођењу стандарда ИСО 14001:2004

Након отварања ППОВ започете активности на увођењу стандарда ИСО 14001:2004

Систем управљања заштитом животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2004 је међународни…